Accés a la plataforma
o
No té compte? Registris ara

EL SISTEMA CERQANA

TUTORIALS

PREGUNTES FREQÜENTS

EL SISTEMA CERQANA

"Volem estar molt a prop perquè puguis arribar molt lluny"

CerQana
Aplicació mòbil per l'usuari

L'aplicació mòbil utilitzada per l'usuari actua com una capa de simplificació del sistema operatiu, afegint a més les funcionalitats extra integrades. Disponible a Android.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qbitera.cerqana&hl=ca
CerQana Familiar
Aplicació mòbil pel familiar

La aplicació mòbil complementaria permet als familiars i responsables rebre notificacions en temps real. Disponible a Android i iOS.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qbitera.cerqanafamiliar&hl=cahttps://itunes.apple.com/es/app/cerqana-familiar/id1158034722?l=ca&mt=8
cerqana.com
Plataforma web de gestió

Des d'aquesta plataforma els familiars i responsables poden consultar, configurar i interactuar amb els serveis disponibles en totes dues aplicacions.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qbitera.cerqana&hl=ca
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qbitera.cerqanafamiliar&hl=cahttps://itunes.apple.com/es/app/cerqana-familiar/id1158034722?l=ca&mt=8

  General
 1. Què és CerQana?
 2. Què necessito per poder utilitzar CerQana?
 3. On puc utilitzar CerQana?
 4. Quines implicacions legals té l'ús de CerQana?
 5. Puc instal·lar CerQana a més d'un mòbil alhora?
 6. Tenir CerQana reduirà la duració de la bateria?
 7. Pot perdre la cobertura i deixar de localitzar la posició?
 8. Necessito rootear el telèfon?
 9. Funcionament
 10. Com instal·lo CerQana?
 11. Com desinstal·lo CerQana?
 12. Com desvinculo CerQana d'un Smartphone?
 13. Què és un administrador de dispositius i per què CerQana ho necessita?
 14. Consells
 15. Quin navegador haig d'utilitzar?
 16. Com puc estalviar bateria?
 17. Quines aplicacions puc desactivar al meu mòbil?
 18. Solucionar problemes
 19. Premo "Home" però no surt CerQana
 20. No puc eliminar una zona, llar, rutina o esdeveniment

Si creu que existeix alguna pregunta freqüent que no apareix reflectida en aquesta secció, per favor no dubti en escriure'ns a ayuda@cerqana.com.


  General
 1. Què és CerQana?

  CerQana es un sistema d'ajuda i localització dissenyada per persones amb algun grau de dependència. Es composa de dos aplicacions mòbils i una web.

 2. Què necessito per poder utilitzar CerQana?

  • Un Smartphone amb Android 3.0 o superior per l'aplicació de l'usuari

  • Una tarifa de dades 3G o similar

  • Accés a un ordinador amb connexió a Internet des d'on poder veure la ubicació de l'usuari i configurar el sistema

  • Un compte d'usuari actiu. Pot registrar-se a a aquest enllaç. Un cop activat el compte, podrà accedir al panell de gestió d'aquesta web i instal•lar les aplicacions mòbils, que podrà descarregar des de Google Play

  • Opcional: un altre Smartphone Android 2.2 o superior per l'aplicació del familiar, on rebre notificacions en temps real

 3. On puc utilitzar CerQana?

  El sistema CerQana no té cap tipus de limitació geogràfica, de manera que podràs utilitzar-lo en qualsevol lloc al món sempre i quan compleixis la resta de requisits.

 4. Quines implicacions legals té l'ús de CerQana?

  Segons la normativa europea es lícit l'ús del geoposicionamient per monitoritzar l' ubicació d'una persona quan està justificat per ser necessari per complir l'objectiu del servei, el que denomina un cas de necessitat. En el cas de CerQana, al ser aquesta monitorització una necessitat per assolir l'objectiu de seguretat i tranquil•litat, es lícit l'ús del geoposicionamiento.

  Tot i això, la normativa recomama que s'informi al usuari de que està sent monitoritzat sempre que sigui possible, i que se li permeti donar la seva opinió en la presa de decisió entre fer servir o no el servei.

  Més informació sobre aquest tema aquí.

 5. Puc instal·lar CerQana a més d'un mòbil alhora?

  No. Un cop que CerQana s'instal·la en un Smartphone i s'accedeix amb un compte d'usuari, aquest queda vinculat al dispositiu. Per poder fer servir CerQana amb el mateix compte en un altre dispositiu haurà primer que desvincularla.

 6. Tenir CerQana reduirà la duració de la bateria?

  De la mateixa manera que qualsevol aplicació que funciona en segon pla, CerQana causarà que la bateria es gasti més ràpidament. Tenir el GPS activat també provoca que la bateria es consumeixi abans. Tot i això, gràcies al sistema de ahorro implementat aquest consum no es veu gaire incrementat.

  Es recomana, però, carregar el mòbil totes les nits. Convé recordar que CerQana avisarà tant a l'usuari com al familiar quan la bateria caigui per sota del 20%.

 7. Pot perdre la cobertura i deixar de localitzar la posició?

  Donat que CerQana utilitza la red de dades per enviar la seva ubicació, si es perd la cobertura en algun moment es deixarà d'enviar posicions i, per tant, durant aquest temps no es veurà en la web la posición actual, sinó l'última posició coneguda. Si es donés aquesta situació, les posicions no enviades es guardaran al dispositiu i s'enviaran quan es recuperi la cobertura.

  Si es dóna aquest cas, des de l'aplicació del familiar es possible consultar la ubicació de l'usuari sense que aquest tingui una cobertura de dades. Aquesta funcionalitat envia un codi per SMS que fa que l'aplicació de CerQana respongui de forma automàtica amb un altre SMS al familar amb la seva ubicació.

 8. Necessito rootear el telèfon?

  No. CerQana no necessita "rootear" el telèfon, no modificarà la teva ROM ni farà cap canvi persistent en el teu telèfon i tampoc afectarà la garantia del teu dispositiu.

 9. Funcionament
 10. Com instal·lo CerQana?

  Segons la versió d'Android instal·lada al smartphone, hi ha dos mètodes diferents per accedir a CerQana que es detallen a continuació. Per a més informació, pot consultar aquest video.

  Mètode d'instal·lació principal

  1. Descarrega i instal·la CerQana des de Google Play

  2. Prem el botó "Home" del smartphone

  3. Apareixerà un diàleg semblant al de la imatge, selecciona CerQana i prem ''Sempre''. Si apareix un altre diàleg, prem "Acceptar"

   Diálogo de selección de "launcher"

  4. Introduir les dades d'usuari (recordi que les dades de cada usuari son diferents a les del compte de control).

  5. Un cop s'hagi loguejat amb èxit, se li mostrarà un diàleg com el de la imatge, on se li demanarà que concedeixi el permís de administrador de dispositius. Premi en ''Activar''.

   Administrador de dispositivos

  Mètode d'instal·lació alternatiu

  1. Descarrega i instal·la CerQana des de Google Play

  2. Entrar a Ajustos -> Administrar aplicacions

  3. Prémer en Ajustos de apps predeterminades. Aquesta opció apareixerà com una pestanya a la part inferior de la pantalla, o al prémer el botó del menú contextual del smartphone

  4. Prémer en la opció "Activador"

  5. Seleccionar CerQana, i en el diàleg que s'obrirà prèmer en "Canviar"

  6. Prèmer el botó "Home" del smartphone i esperar uns segons a que carregui la nova interfície

   Instalación (Paso 1)
   Instalación (Paso 2)
   Instalación (Paso 3)
   Instalación (Paso 4)

  7. Introduir les dades d'usuari (recordi que les dades de cada usuari son diferents a les del compte de control)

  8. Un cop s'hagi loguejat amb èxit, se li mostrarà un diàleg com el de la imatge, on se li demanarà que concedeixi el permís d'administrador de dispositius. Prémer en ''Activar''

  9. (Opcional) Quan estigui activa la localització o el sensor de caigudes per primer cop, veurà que apareix una icona a la barra superior de notificacions. Obri les notificacions i comprobi si en la notificació de CerQana se li pregunta si desitja permetre que CerQana li enviï missatges. Prem en permetre per a que les notificacions apareguin de forma correcte (recordi que si ho desitja, des de la web pot evitar que apareguin notificacions de CerQana al smartphone de l'usuari)

   Permitir notificaciones

 11. Com desinstal·lo CerQana?

  Per desinstal·lar adequadament el sistema, primer haurà desvincular la cuenta. Un cop desvinculada, ja pot desinstal•lar l'aplicació des del menú d'ajustos del smartphone.

  S'intenta desinstal·lar CerQana sense haver desvinculat abans l'aplicació, veurà que no pot fer-ho, al ser un administrador del dispositiu. D'aquesta forma s'augmenta la seguretat del sistema front a desinstal•lacions per error. Entri a Ajustos -> Seguretat -> Administradors de dispositius. Haurà de desmarcar CerQana i confirmar que desitja desactivarla. Després entri en Ajustos -> Administrador de aplicacions i desinstali l'aplicació de forma normal.

  Ajustes / Seguridad / Administradores de dispositivos
 12. Com desvinculo CerQana d'un Smartphone?

  Ha d'accedir a la web amb el seu usuari Com desvinculo CerQana d'un Smartphone?de control. Un cop dins, a la barra lateral esquerra, en el panell SENSORS haurà de prèmer en Desvincular CerQana. Un cop confirmat s'enviarà un missatge automàtic a l'aplicació tancant-la, i desvinculant-la.

 13. Què és un administrador de dispositius i per què CerQana ho necessita?

  La versió Android 2.2 va introduir la API de administrador de dispositivos. Estava pensada per aplicacions d'empresa que requereixen un nivell extra de seguretat. Permet controlar de forma remota certes funcions del dispositiu com veure la seva ubicació, activar o desactivar la càmera o fer-lo sonar, entre altres. CerQana sol•licita ser administrador de dispositiu tan sols per prevenir que l'usuari la desinstali per error. Al activar-lo, l'aplicació no pot ser desinstal•lada de la forma habitual, es necessari que primer es revoqui el permís.

  Per això, quan instali l'aplicació li demanará que activi aquest mode. Veurà la llista de les funcions adicionals que s'activaran al concedir el permís, i veurà que CerQana no podrá utilitzar cap altre funció. L'únic canvi respecte a una aplicació normal serà el no poder desinstalarse de manera directa. Pot revocar el permís en qualsevol moment, encara que no ho recomanem i es possible que CerQana no funcioni correctament. Quan desitji deixar d'utilizar CerQana i desvincule l'aplicació, aquesta deixarà automàticament de ser administradora del dispositiu.

 14. Consells
 15. Quin navegador haig d'utilitzar?

  La web de gestió està preparada per funcionar en qualsevol navegador web, ja sigui en la seva versió mòbil o d'escriptori. Tot i això, recomanem l'ús de Google Chrome per la seva fluidesa d'ús i perquè presenta major resistència a errors inesperats en el nostre sistema.

 16. Com puc estalviar bateria?

  • Quan l'usuari es troba a una Llar, CerQana passa a mode d'estalvi d'energia. Les posicions es registren amb un interval creixent de temps de forma que quant més temps pasa en una llar, major es l'interval i menor, per tant, el consum. En el moment en que es detecti que s'abandona una llar, CerQana torna al seu estat normal. D'aquesta forma, l 'usuari de control pot definir les ubicacions on l'usuari passa la major part del temps (casa seva, el col•legi, centre de dia, etc) i conseguir aumentar la duració de la batería.

  • Una altre possibilitat per estalviar energia es no activar el sensor de caigudes. En alguns casos aquesta funcionalitat no será rellevant, i pot ser omesa.

 17. Quines aplicacions puc desactivar al meu mòbil?

  Hi ha certes aplicacions que solen estar instal•lades per defecte a qualsevol Smartphone i es recomanable desactivar:

  • Ajustos: des d'aquí es pot modificar la configuració del Smartphone, o inclús desinstalar aplicacions. Per evitar problemes es recomana que la desactivi.

  • Ajustos de Google: des d'aquí es configuren certs paràmetres relacionats amb els comptes de Gmail associades al Smartphone. Tampoc es necessària i es pot desactivar per evitar problemes.

  • Play Store: la botiga d'aplicacions de Google. Podem desactivarla si no volem que l'usuari descarregui noves aplicacions sense el nostre coneixement.

 18. Solucionar problemes
 19. Premo "Home" però no surt CerQana

  CerQana es un launcher, una aplicació que modifica i personalitza el sistema operatiu del smartphone. Es possible tenir varis launchers instal•lats, però només un pot estar actiu alhora. En l'apartat instalar s'indica com establir CerQana com predeterminat, però es possible que anteriorment ja haguéssim establert un altre diferent.

  En aquest cas s'han de restaurar les preferències per poder establir-lo de nou. Per això hem d'anar a Ajustos-> Administrador d'Aplicacions i allà prèmer en el menú contextual. S'ha de prèmer en la opció "Restablir preferències de l'aplicació". Un cop fet això, al tornar a prèmer "Home" es podrà establir CerQana com predeterminat.

 20. No puc eliminar una zona, llar, rutina o esdeveniment

  Un event, rutina, o qualsevol altre element l'opció del qual es mostri desactivada no està sincronitzat amb l'aplicació. Es a dir, la informació es troba a la nostre base de dades però no ha arribat a l'aplicació. Pot ser perquè l'aplicació no està disponible en aquest moment, que la seva connexió de dades no sigui bona o que encara no s'hagi enviat des del servidor. S'ha de tenir en compte que amb una connexió lenta en l'aplicació poden passar alguns minuts fins que un element es sincronitzi.

  CerQana comproba cada 4 hores si hi ha cap element no sincronitzat i intenta reenviar-ho de nou. En qualsevol cas, si modifica qualsevol detall de l'element, per exemple, el nom d'un event, aquest torna a enviar-se a l'aplicació de manera que quan per fi arribi estarà actualitzat. A més, des del panell de configuració pot prèmer el botó de Sincronizar datos per fer que l'aplicació recarregui tota la informació.